Przedszkole Bajeczka

Ostrołęka, ul. Dobrzańskiego 19, tel. 509-059-975

Zajęcia

 

Przedszkole oprócz zajęć wychowawczo - dydaktycznych, dodatkowych programów, innowacji pedagogicznych, organizowanych przez nauczycieli, oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe, które również mają pozytywny wpływ na ich wszechstronny rozwój.

Zajęcia dodatkowe

- rytmika 

- język angielski

- język niemiecki - w gr. Misiów i Kropeczek

- zajęcia taneczne

- zajęcia sportowe: piłka nożna

- karate

- zajęcia specjalistyczne: logopedyczne