Przedszkole Bajeczka

Ostrołęka, ul. Dobrzańskiego 19, tel. 509-059-975

Zajęcia

 

Zajęcia w przedszkolu Bajeczka

- zajęcia muzyczno - rytmiczne

- język angielski codziennie

- pierwsza pomoc we wszystkich grupach, praca z fantomem

- praca z dziećmi z wykorzystaniem elementów pedagogiki Marii Montessori

- warsztaty kulinarne

- sensoryka

- zajęcia taneczne ( tance współczesne i ludowe)

- zajęcia sportowe: piłka nożna

- karate ( prowadzi mistrzyni Polski)

- pedagog specjalny

 - zajęcia specjalistyczne: logopedyczne

- wycieczki tematyczne

- teatrzyki