Przedszkole Bajeczka

Ostrołęka, ul. Dobrzańskiego 19, tel. 509-059-975

Zajęcia

W ramach opłaty stałej Przedszkole Bajeczka zapewnia:

wyżywienie

opiekę przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

świetną zabawę

realizację podstawy programowej MEN

język angielski

zajęcia prowadzone metodą Montessori

zajęcia muzyczno - rytmiczne

bajkoterapię

gry i zabawy rozwijające wszystkie typy inteligencji

zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym ogrodzonym i monitorowanym

spacery poza przedszkole

imprezy okolicznościowe

karty pracy

materiały plastyczne i piśmiennicze tak zwaną ,,wyprawkę"

comiesięczne spektakle teatralne

 


Zajęcia dodatkowe:

karate
taniec

piłka nożna

Nasze przedszkole prowadzi obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci sześcioletnich  tak zwaną ,,zerówkę"